HVAD VI LAVER

Hos Imagehuset kommer vi meget bredt omkring i arbejdsopgaver, når først vi er ude at hjælpe vores kunder og de får øjnene op for, hvor og hvordan vi også kan sætte tingene i system og skabe værdi. For at du få en idé om, hvad vi (også) laver, så er her nogle eksempler:

OPBYGNING AF JERES ARBEJDSMILJØORGANISATION

Vi kan hjælpe jer med at opbygge jeres arbejdsmiljøorganisation eller hjælpe jeres eksisterende med at få sat formalia i system og dokumenteret, udarbejdelse af et årshjul, så I sikrer, at opgaverne bliver udført og eventuelt udføre interne audits for at sikre, at tingene nu også er blevet udført.

OPBYGNING AF JERES GDPR COMPLIANCE

Vi kan hjælpe jer med at opbygge jeres GDPR compliance eller gennemgå jeres eksisterende datahåndtering, politikker og procedurer. Vi kan eventuelt udføre interne audits for at sikre, at tingene nu også bliver overholdt og hjælpe jer med en egenerklæring om compliance.

OPBYGNING AF JERES KVALITETSLEDELSESSYSTEM OG UDFØRELSE AF AUDITS

Vil I have fordelene ved et kvalitetsledelsessystem – også selvom I eksempelvis ikke har behovet for en certificering? Vi kan hjælpe jer med at opbygge et system til kvalitetssikring, så I får alle fordelene ved en systematiseret tilgang til opgaverne, sikre processer og kvalitetskontrol eller interne audits.

UDARBEJDELSE AF DOKUMENTATION OG KVALITETSSIKRING

Har I processer og opgaver, hvor der er behov for kvalitetskontrol og dokumentation for udført arbejde? Vi hjælper jer med at udarbejde praktisk orienterede løsninger, som gør det nemt at arbejde med dokumentation og kvalitetssikring i dagligdagen, så I kan holde fokus på driften.

UDARBEJDELSE AF UNDERVISNINGS- OG KURSUSMATERIALE

Oplæring af ansatte? Uddannelse af kunder og samarbejdspartnere? Gøre jeres viden til et salgsbart produkt? Vi har mange års erfaring med udarbejdelse af undervisnings- og kursusmateriale, herunder især udvikling af e-learning/onlinekurser.

INTRODUKTION, OPLÆRING, INSTRUKTION, PROCEDURER OG TILSYN MED ARBEJDETS UDFØRELSE

Skal sidemandsoplæringen sættes i system – og måske endda dokumenteres? Vil I være sikre på, at I har styr på jeres instruktioner og procedurer? Så lad os hjælpe jer med at sætte tingene i system. Vi kan også hjælpe jer med en struktureret tilgang til tilsyn med arbejdsopgaverne.

KOMMUNIKATION OG FORMIDLING

Når man har styr på tingene, er det okay at “prale” med det. Vi kan hjælpe jer med intern kommunikation og formidling til kunder, samarbejdspartnere og ansatte. Vi tror på, at åben dialog er vejen frem og arbejder ud fra mottoet om at “kommunikation skaber overskud”.

VI KAN OGSÅ HJÆLPE JER, SÅ TØV IKKE MED AT KONTAKTE OS:

KONTAKT OS